Co učím

Provozní pošlušnost

Naučíme spolu pejska základní povely pro život a to tak, že vám budou fungovat nejen doma v klidném prostředí, ale i venku v přítomnosti nejrůznějších rušivých vlivů. Zaměříme se na pozornost a motivaci, naučíme se spolehlivé přivolání, chůzi na prověšeném vodítku, odložení a mnoho dalšího.


Manipulace a ošetření se souhlasem

Cílem tréninku je, aby nechal pes se sebou dobrovolně manipulovat při nejrůznějším domácím ošetření (stříhání drápků, česání, kapání do uší apod.), popř. na veterině. Naučíme ho tzv. start a stop signál, kterými si sám bude moci řídit průběh ošetření. Díky získané důvěře a možnosti volby pes nebude mít potřebu se ošetření bránit, ale rád s námi bude spolupracovat.


Psí triky

Cvičení, u kterého se budete bavit vy i váš pes. Nejen že se váš pes naučí vnímat své tělo, rozvíjet motoriku a koordinaci, ale i používat svoji hlavičku. Tím, jak psa vedete krok za krokem k cílovému chování (triku), učíte se společně komunikovat. A komunikace je základ pro budování dobrého vzájemného vztahu.


Vodítkové komunikace

Psi komunikují po svém, zejména řečí těla, mimikou apod.. Naučíme se tuto jejich řeč číst a tak porozumět tomu, jak se psi v určitých situacích cítí, jaké signály vysílají a naučíme se na ně také reagovat. Vysvětlíme si, jak psy správně seznamovat na vodítku tak, aby se obě strany cítily dobře a nedošlo ke zbytečnému konfliktu.Socializace

Seznamování psa se vším možným, s čím se v životě bude potkávat. U štěňátek probíhá navykání velmi rychle, u starších psů je proces pomalejší, ale přesto také velmi důležitý. Správná socializace je nezbytná pro bezproblémové fungování psa v běžném životě. Jde nám zde o budování sebevědomí psa při setkávání se s cizími lidmi, psi, či jinými zvířaty, nejrůznějšími povrchy, zvuky a vůbec prostředím (město, dopravní prostředky apod.)

Sebekontrola

Pomocí sebekontrolních her učíme psa, aby byl schopen ovládat svoje emoce v situacích, kdy se rozruší, když něco hodně chce apod. Tzn. aby např. ihned nesežral, kde co najde, nerval nám hračky a věci z ruky, aby se nevrhal na návštěvy, zkrátka, aby se naučil slušnému chování v našem lidském světě.


Psí hry a hlavolamy

Kdo si hraje, nezlobí. Ukážeme si spoustu her, kterými můžete zabavit psa doma, ale i venku při každodenním venčení. Hry mohou být zaměřeny např. na zvyšování sebevědomí u bojácných psů, na zklidnění u "hyperaktivních" psů, mohou být čichací, lovecké apod. Řešení nejrůznějších hlavolamů pak rozvíjí u psů jejich kreativitu a schopnost poprat se i se složitějšími úkoly.